Loading...

บูม

ผมรู้จักพี่ๆ EasyGoAbroad ตั้งแต่ผมยังเรียนภาษาและต้องการความช่วยเหลือที่ต่างแดน ตอนนั้นพี่ๆได้ติดต่อและให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังแนะนำให้ผมรู้จักคนไทยอีกหลายคนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นทำให้ผมเริ่มมีเพื่อน จนวันที่ผมต้องตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยเพื่อเรียนต่อปริญญาตรี พี่ๆ EasyGoAbroad ก็ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยชั้นนำให้กับผม จนผมสามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้ตามต้องการ นอกจากนี้พี่ๆยังช่วยอำนวยความสะดวกในการย้ายเมือง จัดหาที่พัก พี่ๆดูแลผมเหมือนอีกหนึ่งครอบครัวของผมที่นี่ สามารถปรึกษาได้ทุกเรื่องตั้งแต่ โรงเรียน ที่พัก หรือแม้แต่เรื่องส่วนตัว

COMMENTS