Loading...

American classroom: Do and Don´t

Do


 •  ตรงต่อเวลา 
 • อ่านหนังสือเตรียมตัวก่อนไปเรียนที่อเมริกาทุกคนต้องอ่านหนังสือก่อนมาเรียน การเข้าเรียนคือการแสดงความคิดเห็นและถาม/คำถาม มากกว่า การนั่งฟังอาจารย์พูดในชั้นเรียน 
 • มีส่วนร่วมในห้องเรียน ถาม/ตอบคำถาม: เรื่องนี้นักเรียนไทยมักจะมีปัญหา ไม่กล้าพูด ไม่กล้าถาม ไม่กล้าตอบ แต่การถาม/ตอบคำถามถือเป็นเรื่องสำคัญมากของการเรียนที่อเมริกา นักเรียนทุกคนควรแสดงความคิดเห็นถึงแม้จะเป็นความคิดที่ต่างกับคนอื่นก็ตาม 
 • ใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็คทรอนิคเพื่อการศึกษา: โรงเรียนในประเทศอเมริกาอนุญาตให้นักเรียนใช้ อินเตอร์เน็ท คอมพิวเตอร์ แทปเลตในขณะเรียนได้ แต่ก็ควรจะใช้ในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนเท่านั้น 
 • ติดต่ออาจารย์ผ่าน อิเมล์ หรือ เบอร์โทรศัพท์ที่อาจารย์ให้ไว้ในกรณีที่มีคำถาม: เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับที่อเมริกา ถ้าเราจะส่งข้อความ หรือ แม้แต่โทรศัพท์หาอาจารย์ถ้าเรามีคำถามและข้อสงสัยเกี่ยวกับบทเรียน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ควรจะติดต่อเฉพาะในเวลาที่เหมาะสมไม่ดึกหรือเช้าจนเกินไป และไม่รบกวนวันหยุดของอาจารย์ 
 • ทำความเข้าใจเงื่อนไขและวิธีส่งการบ้านก่อนส่งทุกครั้ง: แต่ละวิชามีข้อบังคับในการจัดหน้ากระดาษ ขนาดตัวหนังสือ หรือแม้แต่วิธีการส่งการบ้านแตกต่างกันออกไป เราควรศึกษาให้เข้าใจเพื่อที่จะได้ไม่โดนหักคะแนนจากข้อผิดพลาดตรงนี้ 
 • ส่งการบ้านตรงเวลา ถ้ามีเหตุฉุกเฉินต้องบอกให้อาจารย์ทราบทุกครั้ง: การส่งงานไม่ตรงเวลามีผลต่อคะแนน เราควรแจ้งให้อาจารย์รับทราบถ้าเราไม่สามารถส่งตามเวลาได้ 


Don’t

 • ขาดเรียนโดยไม่แจ้งล่วงหน้า: ถ้ามีเหตุจำเป็นต้องขาดเรียน เราควรขออนุญาตอาจารย์ประจำวิชาก่อนทุกครั้ง ไม่เช่นนั้นจะส่งผลกระทบต่อเกรดของเราได้ 
 • คัดลอกข้อมูลจากอินเตอร์เน็ทโดยไม่อ้างอิงถึงที่มา: สถานศึกษาในอเมริกาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก  ทุกที่ได้ใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกข้อมูลทางอินเตอร์เน็ทกับการบ้านและผลงานทุกชิ้นของนักเรียน ดังนั้นเราไม่ควรละเลยในการอ้างอิงถึงที่มาของเอกสาร หรือ บทความใดๆ
 • ลอกการบ้านเพื่อน: การลอกการบ้านเพื่อนนั้นอาจารย์สามารถปรับตกในวิชานั้นๆ หรือปรับตกในการบ้านชิ้นนั้นๆได้ 
 • เปิดเสียงโทรศัพท์และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิค: เราสามารถใช้อุปกรณ์สื่อสารและอิเล็กทรอนิคได้ทุกอย่าง แต่ก็ควรปิดเสียง ถ้าจำเป็นต้องรับโทรศัพท์ควรจะเดินออกไปรับสายนอกห้องเรียนและกลับเข้ามาเมื่อเสร็จธุระ
 • รับประทานอาหารกลิ่นแรง: ถึงแม้ว่าเราจะรับประทานอาหารในชั้นเรียนได้ แต่เราก็ไม่ควรรับประทานอาหารที่มีกลิ่นแรงหรือรับประทานอาหารเสียงดัง 
 • คุยกับเพื่อนในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับหัวข้อการเรียน: การพูดคุยกันในชั้นเรียนที่นอกเหนือเนื้อหาที่เรียนนั้น เป็นการรบกวนสมาธิเพื่อนร่วมชั้นและยังไม่ให้เกียรติผู้สอนอีกด้วย 

 

COMMENTS