Loading...

EasyGoAbroad 1-1 Portfolio 2020

ตั้งแต่ปี 2561 กระทรวงศึกษาธิการได้เพิ่มการคัดเลือกในรอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อการสอบแข่งขันเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยนั้นได้ จากประสบการณ์ของบริษัท อิซี่โกอะบอร์ด จำกัด (EasyGoAbroad Co.,Ltd) ที่คอยให้คำแนะนำนักเรียนไทยในการสมัครเข้าเรียนต่อทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงการสมัครทุนการศึกษาโดยการใช้ Portfolio พวกเราเล็งเห็นถึงปัญหาที่สำคัญของนักเรียนไทย คือ การนำเสนอประสบการณ์หรือกิจกรรมที่เคยเข้าร่วมอย่างไรให้น่าสนใจ และ ไม่สามารถเลือกกิจกรรมหรือผลงานที่เกี่ยวข้องกับคณะและมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม

บริษัท อิซี่โกอะบอร์ด จำกัด (EasyGoAbroad Co.,Ltd) เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะด้านนี้ให้กับนักเรียน โดยทุกปีที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้จัดทำโครงการ “อิซี่โกอะบอร์ดสัญจร” ตามโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการนำเสนอ Portfolio ที่ถูกต้อง และได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี และเพื่อเป็นการขอบคุณแรงสนับสนุนจากนักเรียนและโรงเรียนที่ให้การต้อนรับเราเป็นอย่างดี ในปีนี้ทางบริษัทฯ จะคัดเลือกนักเรียน จำนวน 5 คน เพื่อเข้ารับการพัฒนาทักษะใน การเขียน Portfolio แบบตัวต่อตัว “โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น” ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับคำแนะนำจากพวกพี่ๆที่มีประสบการณ์แนะแนวสมัครเข้ามหาวิทยาลัยทั่วโลก รวมไปถึงการสมัครทุนการศึกษา หรือการสมัครงาน ความรู้ที่จะถ่ายทอดในกิจกรรมนี้เกิดจากประสบการณ์ทำงานของพวกเราร่วมกับมหาวิทยาลัยทั่วโลก ไม่จำกัดแค่ในประเทศไทย ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้เรียนรู้หลักการในระดับสากล เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนา Portfolio ของตัวเองให้น่าสนใจ โดดเด่น และน่าดึงดูด

สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ

  • เรียนรู้การเขียน Portfolio จากผู้มีประสบการณ์ โดยเน้นการนำเสนอประสบการณ์ให้โดดเด่นตรงกับคณะและมหาวิทยาลัยที่สนใจ
  • ได้รับคำแนะนำ แบบตัวต่อตัว (1:1) เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะได้ตรงจุดเหมาะสมกับแต่ละบุคคล ตลอดระยะเวลา 1 เดือน
  • การเลือกใช้คำและภาษาที่เหมาะสม ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

ระยะเวลาโครงการและตารางกิจกรรม 


ช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรม 

  • Online ผ่านโปรแกรม Google Hangout, Skype, Zoom หรือ อื่นๆ ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 

  • กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มีความประสงค์จะสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในรอบ Portfolio ปี 2564
  • มีความตั้งใจจริงในการพัฒนาทักษะการเขียน Portfolio 
  • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามตารางที่บริษัทระบุไว้ได้ 

ช่องทางการสมัคร/สอบถามเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิ๊ก

COMMENTS