Loading...

English Camp in San Francisco

(โครงการเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ระยะเวลา 3 สัปดาห์ : กลุ่มที่ 1 ตั้งแต่ 22 มีนาคม ถึง 12 เมษายน 2563
กลุ่มที่ 2 ตั้งแต่ 12 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2563
สำหรับ อายุ 13 ปี เป็นต้นไป

ลักษณะโครงการ
ชั่วโมงเรียน/ สัปดาห์ 15 ชั่วโมง การสอนแบบ Student-centered ด้วยคุณครูเจ้าของภาษา เรียนแบบสนุกสนาน เสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษา ก่อนใช้ในสถานการณ์จริงในช่วงบ่าย
สถานที่ทัศนศึกษา หลังเลิกเรียน ช่วงบ่าย นำนักเรียนไปทัศนศึกษายังสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและมีชื่อเสียงต่างๆ พร้อมทำกิจกรรมที่สอดคล้องกับบทเรียนในวันนั้นๆ เพื่อเน้นการเรียนรู้ที่เกิดประสิทธิผล
ที่พัก Host Family ห้องพักคู่กับครอบครัวชาวอเมริกัน เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง แลกเปลี่ยนทั้งวัฒนธรรมความเป็นอยู่และภาษา พร้อมได้เพื่อนเป็นชาวอเมริกัน
การดูแล เจ้าหน้าที่ 1 คน ต่อนักเรียน 5-6 คน เจ้าหน้าที่ไทยดูแลใกล้ชิด ตลอดการเดินทาง
ราคา 189,000 บาท พิเศษ! รับส่วนลดสูงสุด 25,000 บาท เมื่อสมัครก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
ทัศนศึกษาและกิจกรรม
ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
  • พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตจริงกับเจ้าของภาษา
  • เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับชาวต่างชาติ
  • สนุกกับกิจกรรมพัฒนาทักษะ
  • เปิดประสบการณ์ในารเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  • ฝึกความรับผิดชอบ
  • ทัศนศึกษาในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
  • EasyGoAbroad ใช้หลักการการเรียนการสอนที่มีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-Centered Framework) และนักเรียนยังได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย (Task-Based Learning)
CONTACT

LINE ID# @easygoabraod
Phone: 081-422-9684
FB: EasyGoAbroad
IG: Easygoabroadthailand
www.easygoabroad.info